Att Köpa

Köpa bostad är en viktig affär

Köp av den nya bostaden är ofta en av dina största och viktigaste affärer i livet. Då måste du kunna känna trygghet och veta att allt går rätt till.

Blidö Fastighetsförmedling tar inga genvägar. Ändå ser vi till att affärsprocessen genomförs smidigt, transparent, tryggt och pålitligt.

Det är viktigt att veta att fastighetsmäklaren står neutral och oberoende mellan köpare och säljare. Vårt uppdrag är att se till att både säljare och köpare blir nöjda med affären.

Visserligen arbetar vi oftast på uppdrag av en säljare, men som köpare att vi står lika mycket på köparen sida.

Nedan framgår hur ett köp kan går till

Finansiering

Ett första steg är att fundera över finansieringen. Med ett lånelöfte från din bank kan du få svar vad som är er budget. Idag är det ofta bankerna som gör boendekostnadskalkylen. Tala med banken och berätta om dina planer. När du vet vad du har att för budget är det dags att se på olika objekt.

Visning

Genom att gå på visningar får du kunskap om vad du söker och hur utbudet är på marknaden.

Inför ett köp är det viktigt att komma ihåg att det är köparen som har en långt gången undersökningsplikt av bostaden. Säljaren har inte samma upplysningsplikt.

Budgivning

När du varit på visningar har hittat vad du söker. Lägga ett bud. Mäklaren kommer meddela buden till säljare som bestämmer vem som blir som köpare.

Budgivningen fortsätter så länge någon bjuder vidare och tills det någon lagt det högsta budet. Är det många budgivare får du SMS med varje nytt bud. Du är alltid välkommen att höra av dig under denna process. Det är inga hemligheter och allt dokumenteras noga. Den som vinner och blir köpare kommer få se budlistan.

Vem blir köpare?

Beslutet om vem som blir köpare är säljarens. Det alltid är säljaren som bestämmer vem som får köpa. Det inte nödvändigtvis det högsta budet.

Tänk också på att affären inte är klar förrän både säljare och köpare undertecknat överlåtelseavtalet. Ibland händer det att ytterligare kommer nya bud efter det budgivningen är avslutad. Vår mäklare är skyldig att framföra alla bud till säljaren, som slutligen avgör vilket bud han eller hon vill acceptera.

Säljaren valde dig

Överlåtelseavtalet är det juridiskt bindande dokumentet i riktning mot att du blir köpare. Fram till det att överlåtelseavtalet är undertecknat av båda parter kan endera av parten ändra sig. I överlåtelseavtalet framgår alla villkor som till exempel besiktning, handpenning, slutbetalning, dag för tillträde, med mera.

Kontraktsskrivning

Överlåtelseavtalet ska undertecknas av köpare, säljare. Då närvarar ansvarig mäklare på vårt kontor.

Kan inte någon av parterna inte kan närmare finns möjlighet att lämna en fullmakt till en företrädare.

Handpenningen

Handpenningen kan ses som en första delbetalning av bostaden. Handpenningen är tio procent av köpeskillingen. Handpenningen ska betalas inom fem bankdagar efter det att överlåtelseavtalet har undertecknats.

Besiktning

Syftet med besiktningen är att undersöka om det finns några fel eller brister av bostaden. Den kan göras av en besiktningsman eller av dig som köpare. Det bör ske inom två veckor efter dagen då vi skrev överlåtelseavtalet. Skulle det visa sig att det finns fel som du som köpare inte med fog kunde förvänta dig uppkommer olika alternativ. Finns fel kan det finnas anledning att köpet kan återgå.

Inflyttning

I god tid innan dagen för tillträdet kontaktas köpare, säljare och banken för att planera tillträdet. Vanligen träffas vi på vårt kontor för att skriva under lidvidavräkningen som förklarar och är instruktionen till banken hur betalningen ska ske. Köparen får nu även nycklarna till den nya bostaden. Vidare ska alla handlingar som hör till bostaden. det kan vara manualer, larminstruktioner, etc.

Härmed är överlåtelsen genomförd.

bild på röd stuga
Stugor i stockholms skärgård
bild på hav och stuga i Stockholms skärgård
naturbild från Stockholm
Herrgård i Näs
Vinterbild