Nyproduktion för byggherrar

Blidö Fastighetsförmedling har erfarenhet av att förmedla bostäder som är nyproducerade. Marknaden för nyproducerade bostäder fungerar annorlunda än marknaden för begagnade bostadsrättslägenheter på andrahandsmarknaden som överlåtes av sina bostadsrättsinnehavare. Under åren har vi fått förtroendet att förmedla bostäder i olika nybyggnadsprojekt.

Vi kan markanden

Vi har lång erfarenhet av och vet att varje nybyggnadsprojekt har sina unika egenskaper, kvaliteter och förutsättningar. Vår erfarenhet säger oss att en lyckad affär även bygger på att vi skapar oss förståelse för fastighetsutvecklaren målbild och krav i varje enskilt projekt.

Vi har full förståelse för hur bostadsmarknaden fungerar, både en uppgående marknad och när det råder osäkerhet om hur marknaden kommer att utvecklas med deflationstendenser.

Därför startar vi varje uppdrag med en ordentlig genomlysning av förutsättningarna. På så vis får vi den kunskap om hur vi på bästa sätt kan stötta fastighetsutvecklaren i arbetet med att anpassa bostäderna, marknadsföringen och försäljningsmetoden efter de behov som identifierats.

Vill ni veta mer om hur vårt sätt att jobba minimerar risker och adderar värde?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.