Om oss

Erfarenhet, engagemang, ingående kunskap, moderna hjälpmedel, professionellt nätverk, kundregister och entusiasm är vad Blidö Fastighetsförmedling kan erbjuda.

Vi har långårig erfarenhet av förmedling av fastigheter och bostadsrätter i Stockholm med kranskommuner, Norrtälje och framför allt förmedling av fastigheter i Stockholms skärgård där vi har en absolut unik kompetens.

En skärgårdsmäklare har många olika och prövande utmaningar som kännedom om servitut, samfälligheter, byggnad på ofri grund, detaljplaner, strandskyddsärenden och mycket annat som vanligtvis inte förekommer vid villa- och bostadsrättsförsäljningar. Ju mer komplexare en överlåtelse är, desto större utmaning. Ofta krävs omfattande utredningar vad gäller andelar i samfälligheter, vilken byggrätt finns idag och vad kan förväntas i framtiden, kontroll av vem som kan nyttja olika båtplatser, parkeringsplatser på fastlandet, analys av vattenkvalitet i brunnar, etc. Arkivsökningar i Krigsarkivet har vi utfört då det till exempel funnits gamla militära bunkrar inom en fastighet.

Listan kan göras lång vad som krävs att reda om en fastighet inför en försäljning. Ofta presenterar vi information som ägare har varit ovetande om.

När inte bilväg finns har vi en för behovet säkra och snabbgående båtar med behörig skeppare som tar säljare och köpare smidigt till och från fastigheten, året om.

Om referenser efterfrågas lämnar vi mer än gärna kontaktuppgifter till personer vi hjälpt under åren.

Blidö Fastighetsförmedling är inte ansluten till någon mäklarkedja. Vi har inget onödigt stort kontor eller andra fördyrande omkostnader. Det innebär att våra arvoden är rimliga utan att för den sakens skull tumma på kvalitet eller innehållet i tjänsten vi levererar.  Blidö Fastighetsförmedling arbetar i nära relation med våra uppdragsgivare. Vi arbetar ej heller med flera uppdrag parallellt utan fokuserar huvudsakligen på ett uppdrag åt gången.

Kunskaps- och erfarenhetsnivån inom Blidö Fastighetsförmedling är mycket hög. Vi har kunskap inom lantmäterirelaterade frågor som servitut och fastighetsbildningar.  Under åren har vi sålt fastigheter under avstyckning och fastighetsreglering, vilket inneburit mer komplexa andra handläggningar än annars vid vanliga köp och försäljningar.

Som köpare kan det ofta vara aktuellt att göra olika byggnationer eller ändringar efter köpet. Blidö Fastighetsförmedling har ett stort kontaktnät av olika typer hantverkare och entreprenörer i skärgården och på fastlandet. Dock är vi mycket tydliga på att vi inte har något samarbete med några som ger sidointäkter. Vi är helt oberoende som mellanman och rekommenderar inte till exempel någon speciell bank för finansieringen. Det förekommer att kollegor i vår bransch annars kan ha ett mycket nära samarbete med vissa banker som även är mäklarkontorets huvudägare.

 

sommarbild från Stockholms skärgård
vinterbild från Stockholms skärgård
havsbild från Stockholms skärgård
havsbild från Stockholms skärgård